Merania a regulácia

Systémy merania a regulácie sú dôležité pre šetrenie vašich nákladov na energie. Je tu možnosť prednastavenia profilov teplotných úrovní pre jednotlivé priestory budov. Taktiež zaisťujeme automatické zapínanie a vypínanie kúrenia v rámci dosiahnutia nastavených podmienok. V prípade nesprávneho fungovania môže nastať stav výkyvu teplôt, čo môže viesť k teplotnému nekomfortu, respektíve k prípadnému ohrozeniu uskladnených materiálov.

 

Zabezpečíme urgentné opravy aj servis

Váš systém merania a regulácie opravíme, ale tiež sa postaráme o pravidelné kontroly, záručný aj pozáručný servis, optimalizáciu či modernizáciu systému. 

 

Čo pre vás zaistíme?

  • Záručný a pozáručné opravy systému MaR
  • Revíziu systému
  • Úpravy alebo doplnenie existujúcich systémov
  • Orientačné aj presné merania teploty, vlhkosti, tlaku, prietoku, vzduchových výkonov, hluku
  • Poradenskú činnosť a optimalizáciu systému MaR
  • Zber dát pomocou časovo neobmedzeného monitorovanie teploty a vlhkosti až v 12 referenčných bodoch

Naši klienti

Naši klienti